בימי שישי
 10:00 - 16:00

ושבת

11:00-23:00

~

Fridays

10:00 - 16:00

& Saturdays

11:00 - 23:00